Byggdoktor-Proffs inom Fuktskador

FuktskadeTeknik AB utför fuktmätning, fuktskadebesiktning, skadeutredning och inomhusmiljöutredning. Utifrån diffusa luktproblem och ohälsa i inomhusmiljön, utreder vi fuktskador, mögelskador, kemiska emissioner, fastställer orsakssamband och rekommenderar åtgärder.

Var finns fukten?

Vi utarbetar detaljerade åtgärdsförslag, tar fram åtgärdsalternativ, lämnar kostnadsbedömning eller kostnadsberäknar.

FuktskadeTeknik AB finns i Kungsbacka kommun, söder om Göteborg/Mölndal och norr om Varberg,

Vanliga fuktproblem!

1½-planshus med platta på mark och tegelfasad

LÄS MER

Hus med krypgrund och oinredd vind.

LÄS MER

Hus med källare eller suterrängvåning

LÄS MER

FuktskadeTeknik AB är ett rent konsultföretag, vi säljer inte avfuktare eller annan utrustning och utför inga åtgärder, vi kan därför vara helt opartiska och ge våra kunder rätt konsultkvalitet.

FuktskadeTeknik AB finns i Kungsbacka kommun, söder om Göteborg/Mölndal och norr om Varberg, Vi utför utredningar i hela Västsverige. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

Thomas Hulander Byggdoktor
Thomas Hulander Byggdoktor

Kontaktuppgifter
Telefon: 0340-65 42 20
Mobil: 0708-23 75 22

E-post: fuktskadeteknik@telia.com

Adress:
FuktskadeTeknik AB
Blackedalsvägen 101
439 63 Frillesås

Visste du att ca
%
av husen i Sverige har fukt/mögelskador