Byggdoktor-Proffs inom Fuktskador

FuktskadeTeknik AB utför fuktmätning, fuktskadebesiktning, skadeutredning och inomhusmiljöutredning. Utifrån diffusa luktproblem och ohälsa i inomhusmiljön, utreder vi fuktskador, mögelskador, kemiska emissioner, fastställer orsakssamband och rekommenderar åtgärder.

Var finns fukten?

Vi utarbetar detaljerade åtgärdsförslag, tar fram åtgärdsalternativ, lämnar kostnadsbedömning eller kostnadsberäknar.

Vanliga fuktproblem!

1½-planshus med platta på mark och tegelfasad

LÄS MER

Hus med krypgrund och oinredd vind.

LÄS MER

Hus med källare eller suterrängvåning

LÄS MER

FuktskadeTeknik AB är ett rent konsultföretag, vi säljer inte avfuktare eller annan utrustning och utför inga åtgärder, vi kan därför vara helt opartiska och ge våra kunder rätt konsultkvalitet.

FuktskadeTeknik AB finns och utgår från Frillesås, fem mil söder om Göteborg, och utför arbete i hela Västsverige. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

Thomas Hulander Byggdoktor
Thomas Hulander Byggdoktor

Kontaktuppgifter
Telefon: 0340-65 42 20
Mobil: 0708-23 75 22

E-post: fuktskadeteknik@telia.com

Adress:
FuktskadeTeknik AB
Blackedalsvägen 101
439 63 Frillesås

Visste du att ca
%
av husen i Sverige har fukt/mögelskador