Företaget startades som enskild firma 1994 av Thomas Hulander och ombildades till aktiebolag år 2000. Thomas Hulander är arbetsmiljöingenjör med ingenjörsexamen i kemiteknik, samt auktoriserad byggdoktor, vilket är Sveriges högsta utbildning avseende utredning och diagnostisering av fukt-, mögel- och emissionsproblem i byggnader.

FuktskadeTeknik AB utför skadebesiktning, mätuppdrag, fukt- och inomhusmiljöutredningar. Utifrån diffusa luktproblem och ohälsosymptom i inomhusmiljön, utreder vi dolda fuktskador, kemiska emissionsproblem samt fastställer svårbedömda orsakssamband.

Vi utarbetar detaljerade åtgärdsförslag, tar fram åtgärdsalternativ, lämnar kostnadsbedömning eller kostnadsberäknar.
Vi rekommenderar seriösa, skickliga och kostnadseffektiva entreprenörer.
Vi utarbetar förfrågningsunderlag, tar in offerter samt hjälper till med beställning, byggledning, kontroll och slutbesiktning av åtgärder.
Vi hjälper med andra ord våra kunder från första kontakt, till det att problemet är åtgärdat och att uppföljning visar att så är fallet.

 

LÄS MER

FuktskadeTeknik AB är ett rent konsultföretag, vi säljer inte avfuktare eller annan utrustning och utför inga åtgärder, vi kan därför vara helt opartiska och ge våra kunder rätt konsultkvalitet.

Vi anlitas av privatpersoner, privata och kommunala fastighetsägare, byggentreprenörer samt bistår advokatfirmor i juridiska tvister. Vid fastighetsaffärer utför vi fortsatta tekniska utredningar, efter att besiktningsmän utfört överlåtelsebesiktning.

FuktskadeTeknik AB finns och utgår från Frillesås, fem mil söder om Göteborg, och utför arbete i hela Västsverige. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

LÄS MER

Forskningsrapport

Slutrapport - Enzym som indikator för mögelproblem i byggnader

SAMARBETSPARTNER

FuktskadeTeknik AB är ett rent konsultföretag, vi säljer inte avfuktare eller annan utrustning och utför inga åtgärder, vi kan därför vara helt opartiska och ge våra kunder rätt konsultkvalitet.

FuktskadeTeknik AB finns i Kungsbacka kommun, söder om Göteborg/Mölndal och norr om Varberg, Vi utför utredningar i hela Västsverige. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

Thomas Hulander Byggdoktor
Thomas Hulander Byggdoktor

Kontaktuppgifter
Telefon: 0340-65 42 20
Mobil: 0708-23 75 22

E-post: fuktskadeteknik@telia.com

Adress:
FuktskadeTeknik AB
Blackedalsvägen 101
439 63 Frillesås

Visste du att ca
%
av husen i Sverige har fukt/mögelskador